Over

De Blauwe Steen opleidingen is een opleidingsinstituut voor kunstzinnige cursussen, workshops en opleidingen gebaseerd op ervaringen uit de kunstzinnige therapie.

Inhoud en doel van de kunstzinnige cursussen en workshops

Kunstzinnig werken en kunstzinnige coaching en therapie gaan uit van de innerlijke beleving. De belevenissen van de oefeningen werken door op het hele menselijk wezen. We werken aan twee elementen: plezier beleven aan het creatieve proces zelf in een warme en plezierige werkomgeving en de beleving van dieper gelegen ‘gemoedsbewegingen’. Deze onbewuste bewegingen uiten zich in onze inzichten, vooroordelen, stemmingen, vaste patronen, dromen e.d. en hebben ook hun werking in het lichaam. Door de geleide oefeningen en de opbouw van de reeksen raak je tijdens het kunstzinnig werken deze diepere laag. Verstarde gemoedstoestanden komen in beweging, in chaos geraakte bewegingen komen meer tot rust. Zo werken we door kunst aan onze inzichten, innerlijke kracht en vitaliteit. Er ontstaat een dynamisch evenwicht tussen denken, voelen en handelen.

Kunstzinnig werken met je handen betekent verbinding maken met jezelf. Je handen zijn het verlengstuk van je hart.

Voor wie?

Hoe werken wij?

Ons aanbod is gebaseerd op de inzichten en werkwijze van de kunstzinnige therapie zoals gedoceerd aan Academie De Wervel. We werken voornamelijk met geleide oefeningen die je stap voor stap meenemen in een kunstzinnig proces. De oefeningen worden vaak in een samenhangende reeks aangeboden. Hierdoor doorleef je innerlijk een omvormingsproces, dat in de literatuur vaak terugkomt als ‘de reis van de held’. Het verschil is dat in een kunstzinnig proces deze reis veel actiever doorleeft wordt. De inspiratie voor ons aanbod komt voort uit onze eigen ervaringen met kunstzinnig werken en kunstzinnige therapie in relatie tot persoonlijke en spirituele ontwikkeling.

Waar werken wij?

We werken in Amsterdam, Haarlem en Bergen (NH).

Wat?

Ga naar ons huidige aanbod.