Cursus De werking van vorm en kleur op het wezen van de mens

Opleidingfoto Opleidingfoto

In deze theoretische cursus leer je een kunstwerk te lezen. Het gaat om de scholing van het waarnemen: je leert welke krachten er in de mens werkzaam zijn. Inhoudelijke achtergronden komen vanuit de creatieve therapie; het antroposofisch drie- en vierledig mensbeeld (ontwikkeld door Rudolf Steiner) en inzichten over werken met de fenomenologie van Goethe.

Opleider: Marijke de Vries

Haarlem start voorjaar 2018 3 zaterdagen van 6 uur
Accreditatie NVKT 18 AM punten aangevraagd