Dementie, de kracht van beelden!

Opleidingfoto

cursus voor beeldend/kunstzinnig therapeuten en geïnteresseerden die met ouderen werken

Ouder worden is geen sinecure, alles wat je geleerd heb, waar je liefde naar toe ging of je ongeduld komt langzaam in een ander perspectief te staan. Je moet ook goed tegen je verlies kunnen, want verliezen doe je. Toch is de ouderdom ook een geschenk. Je krijgt de gelegenheid om stil te worden, bewust te worden van je leven en met liefde en aandacht terug te kijken naar alles wat je heb meegemaakt. Richt je op de schoonheid van het leven en je zult je tevreden en gelukkig voelen.

Geen gemakkelijke opgave als naast het afnemen van je fysieke- en ether-krachten ook je verstand, daar waar het ik zich kan uitdrukken, het langzaam laat afweten. Als er gaten vallen in je geheugen en het IK steeds minder invloed kan uitoefenen op het gevoelsleven (astraallichaam) zoals bij ouderen met dementie. Je raakt vervreemd van jezelf. Dit kan eenzaamheid, agressie en angst oproepen, een depressie volgt.

Wat kan de kunstzinnige therapie betekenen voor ouderen met dementie.

Vooral in de eerste twee fasen van dementie, wanneer de persoon nog aanspreekbaar is en fysiek mee kan doen, geven kunstzinnige oefeningen dit houvast. Met name nat-in-nat schilderen ondersteund door mooie verhalen en gedichten scheppen harmonie in het gevoelsleven, bieden warmte en geborgenheid. Het vertellen van verhalen geeft de cliënt de mogelijkheid zijn eigen verhaal te vertellen of herkenning te voelen.

Een verhaal dat ik zelf heel mooi vind om mee te werken is het verhaal van Baboesjka en de drie koningen. Het verhaal begint daar waar zij een oude vrouw is en terug kijkt op haar leven. Ze is tevreden met wat ze heeft bereikt en toch komt de vraag om haar huisje te verlaten. Voor Baboesjka is dit een gezonde weg in haar ouderdom.

In dit sprookje herken ik de 7 ontwikkelingsstappen. Niet zoals in de sprookjes voor jonge kinderen waarin de prins/prinses op pad gaat, avonturen beleeft en overwint om als held/heldin weer terug te keren naar huis. Maar andersom. Het begint bij;

Stap 7 De thuiskomst – thuis zijn. Het is geen aankomen maar zijn!

Stap 6 De thuisreis wordt “van huis reis” - Een reis naar het onbekende (bedreigde ik-bewustzijn)

Stap 5 De bevrijding – in plaats van integratie – desintegratie (dwalend ik-bewustzijn)

Stap 4 Het keerpunt – geen keerpunt maar doorgaan op een gegeven weg

Stap 3 Op reis gaan – onvrijwillig zonder doel (het zoekgeraakte ik-bewustzijn)

Stap 2 De verandering- geen bewuste keus (Ik bewustzijn is ondergedoken en losgeraakt van het handelen)

Stap 1 De uitgaanssituatie – vertrekpunt is eindpunt geworden. Het ik van de persoonlijkheid is niet meer waarneembaar.

In de cursus gaan we diep in op deze stappen in het verhaal en schilderen we 4 opdrachten. Aan het eind van de twee dagen heb je ideeën en inzichten die je mee kan nemen in je werken met ouderen.

Amsterdam data: 12 en 19 januari 2018, Tijd: 15.00 tot 17.00 uur, kosten€ 90 euro inclusief. accreditatie NVKT aangevraagd